Voor de bebouwde omgeving en de bijhorende bestaande gebouwen, kan EMS bijstand leveren op verschillende domeinen:

>> Energieadvies
>> Milieuadvies

 

 

 

 

 

 

 

 

© ENERGIE & MILIEUSTUDIEBUREAU SAMSON