EMS heeft als missie om steeds klantgericht te werken. Als opdrachtgever staat u immers centraal. Om uw belangen te behartigen vertrekken we vanuit een kwalitatieve sterke dienstverlening met oog voor een vlotte en goede communicatie. Met deze kernpunten willen we u zo goed mogelijk bijstaan.

Bijkomend neemt EMS het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) sterk op in haar bedrijfsfilosofie. Meer zelfs, EMS wil hierin een voortrekkersrol vervullen. Het MVO wordt ingevuld op basis van ISO 26000. Hiervoor wordt bij ieder onderdeel nagegaan wat de impact is op ecologische en sociaaleconomische aspecten. Bedrijfsprocessen zullen aan deze criteria volwaardig moeten voldoen. Intern wordt de missie steeds strenger omschreven: gebruiksgoederen moeten voldoen aan strenge milieunormen, verbruiken dienen steeds een lagere impact op het ecologisch systeem te hebben. Continue evaluaties moeten bovenstaande steeds begeleiden.

 

© ENERGIE & MILIEUSTUDIEBUREAU SAMSON